Kwaliteit, klachten en privacy

Kwaliteit

Ik ben Gz psycholoog. Dat betekent dat ik geregistreerd ben in het BIGregister wat mijn beroepsverantwoordelijkheden en bevoegdheden vastlegt. Daarnaast ben ik Psycholoog NIP waarmee ik mij verbind aan de beroepscode voor psychologen.
Dit alles houdt ik dat ik verantwoordelijk ben voor het bij houden van mijn kennis en vaardigheden en gebruik maak van supervisie en intervisie.
Zoals verplicht binnen de basisGGZ heb ik een kwaliteitsstatuut, in te zien op de praktijk.

Klachten

Als de behandeling niet naar wens verloopt en er zijn klachten, wil ik dat graag met je bespreken. Mocht dat niet tot voldoende resultaat leiden of te moeilijk zijn, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

Privacy

Wanneer je voor gesprekken bij een psycholoog komt, is het van groot belang dat er sprake is van vertrouwen. Vertrouwen in het pad dat je samen gaat lopen om je klachten te doen afnemen en vertrouwen in hoe er met jou en je gegevens wordt omgegaan. Dat vertrouwen vind ik erg belangrijk.
Ten behoeve van de behandeling en de mogelijkheid om uiteindelijk de factuur in te dienen bij je zorgverzekeraar, verzamel ik persoonlijke gegevens van je. Dit zijn enerzijds feitelijke gegevens, zoals op het aanmeldformulier gevraagd worden, anderzijds behandelinhoudelijke informatie. Deze leg ik vast in een elektronisch pati├źntendossier waar verder niemand toegang toe heeft. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je gegevens en verstrek ik geen informatie aan iemand, behalve in overleg met en toestemming van jou.
Dit maakt deel uit van de beroepscode van het NIP waar ik mij aan verbonden heb. Hierin wordt ook de verplichte bewaartermijn van de gegevens (15 jaar) en de mogelijkheid tot verzoek om vernietigen aangegeven.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen
indien u vragen heeft.

Copyright ┬ę Petra Brasz