Welkom op de site van Psychologiepraktijk Petra Brasz

Ik heb een kleinschalige praktijk voor basis-GGZ, werkgerelateerde psychologische zorg en supervisie. Je kunt je aanmelden met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid/depressie, angsten, stressklachten, rouw, overspannenheid/burnout. Ik onderzoek met je wat er nodig is om je beter te voelen.

Het begrijpen van de klachten is een belangrijke schakel om tot oplossingen te komen. Klachten staan nooit op zichzelf, maar altijd in een verband met situaties in het leven, heden, verleden en toekomst. Patronen in je leven en in je manier van doen, die eerst goed voldeden, passen soms niet meer en vragen om verandering.

Graag help ik om inzicht te verwerven, patronen te doorbreken en nieuwe vaardigheden te leren, zodat je weer verder kunt.

Verandering vraagt moed, creativiteit en gebruik van de verbeelding. Hier kan ik ondersteuning bij bieden.

Wat betreft de werkgerelateerde psychologische zorg werk ik samen met Shared Ambition, zie www.sharedambition.nl

Informatie m.b.t. Corona – Covid 19

Binnen de praktijk volg ik de regels en de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus. Dit heeft betrekking op het houden van afstand, de hygiëne en het omgaan met klachten als verkoudheid etc. Bij klachten vraag ik iedereen dan ook dat van te voren te melden zodat we in overleg kunnen kijken of de afspraak uitgesteld dan wel online kan plaats vinden. Uiteraard geldt dat ook wanneer ik klachten heb. Ik zal dan zelf zo snel mogelijk contact opnemen.

Er is altijd een mogelijkheid voor online behandeling, middels beeldbellen via teams een beveiligde verbinding) maar de ‘gewone’ behandeling middels face to facegesprekken is weer volledig van start gegaan.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen indien u vragen heeft.